Monday, January 8, 2018

Den nya vägen vid bullerplanket i Västra Djurängen är ju en perfect väg för de nya bosättarna. Såg idag flera bl.a. barnfamiljer som skulle till Skälby, tyvärr slutar vägen (markerat med lila på bilden) cirka 25 meter innan man kommer till Skälbytunneln. Nu var de tvungna att gå ut på den trafikerade Djurängsvägen för att ta sig in på Skälby vägen. Skulle man inte kunna fortsätta med den nya vägen (markerat med rött på bilden) så att man slipper går ut på Djurängsvägen. Samma uppe vid gångbron, det handlar kanske om 30 meter. För oss som bor i Djurängen blir det en utmärkt promenadväg. Vad säjer Kommunen om att fixa detta.
GillaVisa fler reaktioner
Kommentera

No comments: