Tuesday, December 14, 2010

Publicerad i tidningen Barometern den 15e December 2010Har med förvåning läst en insändare från en Alexander Louhichi om hur ödmjuk och förstående
Islam är inför andra religioner. Jag tycker att Herr Louhichi ska läsa på lite bättre.
Jag har varit i många länder i mellanöstern under en lång tidsperiod från början på sextiotalet
till nu. Många gånger har jag besökt Saudi Arabien och deras acceptens av andra religioner än Islam stämmer inte med Herr Louhichi's uppfattning. De tillåter inte ens att man har en bibel eller psalmbok med sig in i landet. Tillåt mej citera följande som belyser det motsägelsefulla i Herr Louhichi's påstående.

" Local officials prohibit visitors to bring alcohol, firearms, pork products, religious items, and naturally
pornographic materials. The Web site of Saudi Arabian Airlines also informs that items and articles belonging
to religions other than Islam are also prohibited. These may include among other thins Bibles, crucifixes, statues,
carvings, items with religious symbols such as the Star of David, and others."

Alltså, Sverige är ett "öppet" samhälle som välkomnar alla religioner, i ditt fall tillåter staten även byggandet av minaret och Moskéer.
Vi är många i Sverige som förundras över att ni som kommer från Arabländerna inte kan acceptera vårt system, vår yttrandefrihet, vår öppenhet och vår kravlösa gästfrihet, utan gör allt för att segregera er från oss vad ni kallar "otrogna". Vi är trots allt värdfolket. Det finns många olika trosbekännelser Islam är bara en av dem. Alla borde respektera varandras tro och inte som det utövas i mellanöstern, där endast islam är enarådande och allt annat är straffbart. Man behöver inte vara extremist eller fanatisk bara för det att man är troende.
Skulle vara intressant att höra vad Herr Louhichi tycker om konstnären Lars Vilks rondellhund.

common-sense