Thursday, August 5, 2010

Beatrice Ask sänker Alliansen...

Lagen om sänkning av gränsen för sjöfylleri som infördes 1e juni i år, var kanske inte det smartaste åtgärd att göra precis innan valet. De flesta som bor i skärgården och har till-
gång till båt och de som tycker om att fiska från båt i sjöar och vattendrag, tycker nog att
lagen var onödig. Vi som bor i skärgården ser att båtåkandet kvällstid har så gott som upphört.
Många av oss var vana vid att sitta i båten med en öl och fiska eller bara slappa, andra tog en korg med mat och vin att avnjutas på en holme och sedan köra hem.
Bara för att ett fåtal olyckor har hänt, då främst i Stockholms skärgård och dessa olyckor kommer att fortsätta oavsett det finns lagar eller inte, sanna mina ord.
Kustbevakningen tycker naturligtvis detta har höjt deras status, bara att kunna stoppa vem som helst för utandningsprov gillar de. Polisen till exempel måste ha särskild kompetens för att göra utandningsprov men det behöver inte kustbevakningsfolket.
Att jämföra framförande av bil med att köra båt är inget med verkligheten överensstämmande.
Bilen har ett begränsat fält att köra i den begränsningen finns inte till sjöss.
Kan tänka mej att många kommer att tänka både en och två gånger inna de röstar på moderaterna.
Kanske kommer de rödgröna att riva upp lagen då får de många skärgårdsbor med sig och vi är många runt Sveriges kust.

KSRR Kalmar

Insändaren publicerad i tidningen Barometern 5 aug 2010.


Sophanteringen i Kalmar suger..