Sunday, January 6, 2008

Flytta Arla

FLYTTA ARLA
Arla passar inte längre in i bilden. På den tiden då Arla etablerades räknades området som industrimark. Tider förändras och numera med den utveckling som Kalmar befinner sig i är det bättre att flytta Arla till ett industriomrade. Med tanke på de gas utsläppp som Arla ibland drabbas av med evakuering av människor i närområdet som följd är en flyttning av Arla att föredra.
Postad av Common Sense 2008-01-06