Monday, January 23, 2012

Priset på fjärrvärme

Med tanke på de otaliga högar med sly och grenar som nu ligger överallt runtom i kommunen så måste väl tillgången till råvaror (i detta fall gratis eftersom det växt på kommunens mark) gynna inte bara kommunen utan även alla miljötänkande fjärrvärmeanvändare.
De som avverkat har ju inte haft någon snö att skotta, och hade ju ändå haft sin lön.
I rimlighetens namn bör ju då priset på fjärrvärme gå ned.
Tidigare utsagor om att råvarupriset gått upp, håller ju inte i detta fallet, eftersom
råvaran för flis redan finns inom kommunens ramar.
Ska bli intressant att se hur priset på fjärrvärme utvecklas den närmaste tiden.

common-sense