Sunday, May 28, 2017

Anarki på Skälby

Hej Kommunen !


 

Det ser ut som om de nyanlända gör precis som de behagar, i detta fall på Skälby,
där de plockat sönder stenmuren mot gång och cykelvägen ner till tunneln
och gjort en egen ingång till sin kolonilott. Bilen parkeras bekvämt utanför på gångvägen.
Tvivlar på att Länsstyrelsen givit dem dispenser att förstöra muren på detta viset.
Skräp slängs där det bara ska slängas komposterbart material. En moped eldades upp.
Eldar göres upp trots eldningsförbud, ibland luktar det riktigt illa i Djurängen när vinden är sydlig  på grund av detta. Av lukten att döma är det inte ris och löv som brännes.
De har ingen aning om våra regler och uppträdande så någon myndighetsperson måste tillrättavisa dem annars har vi anarki på 4H-gården. Vidtas inga åtgärder kommer fler
att göra förändringar.
Man frågar sig om inte kommunen  har regler för de som hyr kolonilotter, om inte kanske det är dags att sammanställa ett regelverk.
Sunday, May 14, 2017

Yttrandefrihet

Anser att vi har blivit begränsade i vår yttrandefrihet på grund av vad rättsväsendet betecknar som "hets mot folkgrupp". Allt negativt  om araberna även om det är sant får inte påtalas eller skrivas.
Under naziepoken kände folket samma oro inför vad som fick säjas och inte säjas, denna oro har nu fått folk att tänka till innan man uttrycker sig.
Ordet "arabjävel" översatt från Engelskans "fucking arab" är ett ord som vi infödda inte får använda.
Däremot är det ingen påföljd när en arab för att kalla oss "svennejävlar".
Chockladbollarna som vi tidigare kallade "negerbollar" fick de inte heta längre.
Ordet neger förekommer i svenskan sedan 1680 och det kommer från spanskans "Negro" som betyder svart och som i sin tur kan härledas till det latinska ordet för svart.
Snart får vi väl inte säja svart heller.
Allt var mycket lättare förr.