Sunday, May 28, 2017

Anarki på Skälby

Hej Kommunen !


 

Det ser ut som om de nyanlända gör precis som de behagar, i detta fall på Skälby,
där de plockat sönder stenmuren mot gång och cykelvägen ner till tunneln
och gjort en egen ingång till sin kolonilott. Bilen parkeras bekvämt utanför på gångvägen.
Tvivlar på att Länsstyrelsen givit dem dispenser att förstöra muren på detta viset.
Skräp slängs där det bara ska slängas komposterbart material. En moped eldades upp.
Eldar göres upp trots eldningsförbud, ibland luktar det riktigt illa i Djurängen när vinden är sydlig  på grund av detta. Av lukten att döma är det inte ris och löv som brännes.
De har ingen aning om våra regler och uppträdande så någon myndighetsperson måste tillrättavisa dem annars har vi anarki på 4H-gården. Vidtas inga åtgärder kommer fler
att göra förändringar.
Man frågar sig om inte kommunen  har regler för de som hyr kolonilotter, om inte kanske det är dags att sammanställa ett regelverk.
No comments: