Saturday, January 13, 2007

Hatbild

Med anledning av den personliga hatbild som Expressens politiske redaktör öppet visar mot utrikesminister Carl Bildt och som han försöker pådyvla oss läsare, gör att många av oss kommer att sluta köpa tidningen. Ett arbete som genomsyras så av hat och i detta fall avundsjuka (det visade sig i TV intervjun och det behöver man inte vara psykolog för att komma fram till) var en mycket obehaglig erfarenhet. Man kan se samma mönster med fundamentalister i mellanöstern. Ser fram emot en mer saklig framställan av artiklar utan subjektivitet om vi ska börja köpa tidningen igen. Det verkar som detta är en fördröjd effekt av valnederlaget i september

Thursday, January 11, 2007

INSÄNDARE BREV FRÅN LÄSARNA
Var är bästa platsen för Kalmar C?

Låt oss se möjligheten till utveckling Flytt av Kalmar centralstation .
en fullt realistisk fundering

Fredag 12 januari 2007 BAROMETERN-OT Adress: Barometern-OT 391 88 Kalmar E-post: insandare@barometern.se Fax: 0480-864 06 18 Järnvägstrafik.
Det har blivit diskussion om centralstationens placering i Kalmar. Personal på Banverket trafik i Kalmar fokuserar sin argumentation enbart ur Banverkets perspektiv och i det gamla Kalmar.
Låt oss istället utgå från Kalmar i utveckling.
Med en flytt till före detta Bombardier blir det gångavstånd till Giraffen med alla dess nya affärer,nya polishuset och de eventuella nyetableringar som alltid följer när centrum skapas.
Den trafikkaos som uppstår vid centralstationen när tåg och bussar kommer in samtidigt, kommer att elimineras, liksom det irritationsmoment som uppstår när man har bråttom och
bommarna går ner. Det lilla gods som fraktas från Tjärhovet på järnväg kan skeppas med lastbil till omlastningsdep å vid bangården på gamla industriomr ådet. Järnvägsgatan kan breddas i
och med att man kan utnyttja spåromr ådet. Om man optimerar området vid gamla ndustriområdet som är större än området nere vid hamnen, kommer plats att finnas för både gods, persontrafik, omlastning och resecentrum.
Bristen på industrilokaler är inget bra argument. Industrin ska ut ur centrum. Nya lokaler är billigare att bygga än att reparera/bygga om.
Man kan snabbt och enkelt ta sig till centrum med småbussar som man har vid större lygplatser. Varför inte eldrivna sådana?
Argumentet porten till Öland är förlegat det härrör sig från tiden då det fanns färjor. Bussen kan ju lika gärna avgå från den .nya. stationen vid Bombardier med mindre avgaser i centrum
miljö som en bieffekt.
All den mark som kommer att frigöras i centrum kan användas till vad kommunen anser
lämpligt, samt att nuvarande centralstation kan göras om till kulturcentrum
med konstmuseum. Detta är inget orealistiskt önsketänkande.

Common sense

Tuesday, January 9, 2007

common-sense inlägg:

Re: Bildt och optionerna - 09 jan 2007 15:08
Bildt har vårt fulla förtroende, han är en värdig Utrikesminister. Naturligtvis ska han ha betalt för ett jobb som han utfört till belåtenhet för alla. Optioner är ett vanligt betalningsätt world wide utom i lilla Sverige. För företaget är det en mycket bra löneform/morot ty det gynnar företaget i och med att alla medarbetare ser till att det går bra. Vi tror ingen med sunt förnuft skulle säja nej till 4.8 miljoner kronor, som han eller hon är berättigad till.Det verka som om både SVT och Expressen inte skyr några medel för att smutskasta den nya regeringen, kan det bero på valnederlaget.Jag trodde i min enfald att media skulle vara något så när opolitiska i sin nyhets framställning, men de visar med all tydlighet var de står.Detta kommer förhoppningsvis att lägga sig när Van Der Kwast är färdig med sin undersökning.

ovanstående publicerat på SVT/opinion

Monday, January 1, 2007

Nya Polishuset
Bättre flytta Arla.
Nya Polishuset. Återigen har vi ett slående exempel på dålig planering.
ARLA som nu sätter käppar i hjulet för polishusbygget med argument som att det ligger för nära med tanke på framtida gasutsläpp etc.
Vore det inte bättre att flytta Arla till ett mera passande industriområde istället.
Med tanke på dess utsläpp och evakuering av boende på Dalengatan som följd, vilket har hänt tidigare, kunde man ju eliminera risken för befolkningen genom att helt enkelt flytta Arla.
Kalmar har växt och tydligt är att Arla som när det byggdes låg i utkanten,hindrar framtida byggnationer.

Ovanstående publicerat i tidningen Barometern 4e Januari 2007