Tuesday, February 21, 2012

Medborgarförslag

Hej Kommunen ! 

Vi är många här i Djurängen som saknar belysning på gång och cykelvägen mellan Djurängsvägen och bron över E22:an, markerat med orange se bild. Speciellt i Skälbytunneln och backen upp mot Biodlarnas.
Många har ju nu möjlighet att gå och cykla till Hansa City denna väg men ingen tycker det är mysigt i mörker. Hyreshusen vid Oxhagen har ju nu mera den förmånen att få vägen belyst hela vägen till Hansa City markerat med blått se bild.
De som bor i Norra Djurängen får ju sin gång och cykelbro kanske redan till sommaren men vi i södra änden skulle gärna vilja ha ovannämnd del belyst.

MVH
Nils