Thursday, September 20, 2012

Vi på Västerängsvägen är utomordentligt trötta på att ha hästskit på gatan och på4h gårdens ledning som inte kan tygla sina ryttare/innor.
I detta fallet har hästen uppenbarligen  stannat för att göra sina behov, så ryttaren/innan har varit väl medveten om detta.
Vi vill ha hästförbud på Västerängsvägen, det är på tiden att kommunen tar sitt ansvar och verkställer detta, vi har påpekat detta tidigare. Vem ska ta upp skiten? Ska kommunens sopbil behöva komma hit som vid tidigare tillfällen och belasta skattemedel.
Hästskit är en sanitär olägenhet och passar inte in i ett bostadsområde.
Common-sense
 
Bilden är tagen klockan 1800 den 20/9 2012
Publiserad i tidningen barometern den 24 Sept 2012
 

Tuesday, February 21, 2012

Medborgarförslag

Hej Kommunen ! 

Vi är många här i Djurängen som saknar belysning på gång och cykelvägen mellan Djurängsvägen och bron över E22:an, markerat med orange se bild. Speciellt i Skälbytunneln och backen upp mot Biodlarnas.
Många har ju nu möjlighet att gå och cykla till Hansa City denna väg men ingen tycker det är mysigt i mörker. Hyreshusen vid Oxhagen har ju nu mera den förmånen att få vägen belyst hela vägen till Hansa City markerat med blått se bild.
De som bor i Norra Djurängen får ju sin gång och cykelbro kanske redan till sommaren men vi i södra änden skulle gärna vilja ha ovannämnd del belyst.

MVH
Nils


 

Monday, January 23, 2012

Priset på fjärrvärme

Med tanke på de otaliga högar med sly och grenar som nu ligger överallt runtom i kommunen så måste väl tillgången till råvaror (i detta fall gratis eftersom det växt på kommunens mark) gynna inte bara kommunen utan även alla miljötänkande fjärrvärmeanvändare.
De som avverkat har ju inte haft någon snö att skotta, och hade ju ändå haft sin lön.
I rimlighetens namn bör ju då priset på fjärrvärme gå ned.
Tidigare utsagor om att råvarupriset gått upp, håller ju inte i detta fallet, eftersom
råvaran för flis redan finns inom kommunens ramar.
Ska bli intressant att se hur priset på fjärrvärme utvecklas den närmaste tiden.

common-sense