Monday, October 14, 2013

Linneuniversitetets placering

Denna eviga debatt om Linneuniversitetets placering kan lösas med att helt enkelt
flytta järnvägsstationen till Bombardier området. Då frigörs en stor mängd mark att bygga på.
Se karta nedan.
Man skulle vinna på att ändå få skolan centralt och vid hamnen som verkar vara det förslag som de flesta vill. Vidare skulle rälsområdet från Tullslätten västerut kunna användas till väg för den tunga trafiken från hamnen. Det lilla gods som nu fraktas på järnväg kan med lätthet fraktas med lastbil för omlastning vid Bombardier. Eldrivna bussar skall kunna slussa resenärer från Bombardier till Giraffen / Hansa city och Kvarnholmen.
Kalmar borna skulle må bättre av att slippa denna eviga väntan vid bommarna.

Common-sense