Friday, February 11, 2011

Nedskräpning på kommunens mark

.
Publicerad i tidningen 2011-02-18


Under det senaste året har det legat grenar och skrot blandat med jord och fyllnadsmassor
på gång och cykelvägen vid vändplatsen på Söderängsvägen i Djurängen. En gren, delvis begrav i jordmassor
sticker ut och kan utgöra en fara för passerande. Nu i snösmältningen är det riktigt geggigt på vägbanan.
Det finns en container stående vid platsen, skulle man inte kunna fylla den med
all bråte och forsla bort det istället för att det skall ligga och störa passerande flanörer och cyklister.
Får man verkligen ha det på detta viset.

PASSERANDE ESTET