Sunday, May 6, 2018

Integration i Vården


Var på sjukhuset i Kalmar i veckan. Efter elektronisk incheckning blev jag mottagen av en kvinna i slöja från mellan östern, hennes kunskaper i det svenska språket var skaplig. Efter prover fick jag träffa en läkare även han från mellan östern. Det kändes som om man var på besök i Saudi eller liknande länder som jag besökt under ett 40 tal år, helt främmande. Vad jag reagerar mot är att hur tänker sjukhusledningen i detta speciella fallet. Detta är ju inte förenligt med patient säkerhet (språkligt) och inte heller bra för integrationen. Läkaren skulle naturligtvis ha en svensktalande sköterska, i detta fallet tänker Landstinget bara på att läkaren
ska ha det enkelt genom att kunna samtala på sitt språk. Ska vi ha segregation även inom sjukvården? Ska varje utländsk läkare
ha sina egna sköterskor från samma land som de ? Nej Landstinget behöver lära sig lite mer om integration.
Trodde inte att sjuksköterskedressen i Sverige inkluderade slöja, man får intrycket av att religionen är viktigare än "kallet"

Monday, January 8, 2018

Den nya vägen vid bullerplanket i Västra Djurängen är ju en perfect väg för de nya bosättarna. Såg idag flera bl.a. barnfamiljer som skulle till Skälby, tyvärr slutar vägen (markerat med lila på bilden) cirka 25 meter innan man kommer till Skälbytunneln. Nu var de tvungna att gå ut på den trafikerade Djurängsvägen för att ta sig in på Skälby vägen. Skulle man inte kunna fortsätta med den nya vägen (markerat med rött på bilden) så att man slipper går ut på Djurängsvägen. Samma uppe vid gångbron, det handlar kanske om 30 meter. För oss som bor i Djurängen blir det en utmärkt promenadväg. Vad säjer Kommunen om att fixa detta.
GillaVisa fler reaktioner
Kommentera

Sunday, May 28, 2017

Anarki på Skälby

Hej Kommunen !


 

Det ser ut som om de nyanlända gör precis som de behagar, i detta fall på Skälby,
där de plockat sönder stenmuren mot gång och cykelvägen ner till tunneln
och gjort en egen ingång till sin kolonilott. Bilen parkeras bekvämt utanför på gångvägen.
Tvivlar på att Länsstyrelsen givit dem dispenser att förstöra muren på detta viset.
Skräp slängs där det bara ska slängas komposterbart material. En moped eldades upp.
Eldar göres upp trots eldningsförbud, ibland luktar det riktigt illa i Djurängen när vinden är sydlig  på grund av detta. Av lukten att döma är det inte ris och löv som brännes.
De har ingen aning om våra regler och uppträdande så någon myndighetsperson måste tillrättavisa dem annars har vi anarki på 4H-gården. Vidtas inga åtgärder kommer fler
att göra förändringar.
Man frågar sig om inte kommunen  har regler för de som hyr kolonilotter, om inte kanske det är dags att sammanställa ett regelverk.
Sunday, May 14, 2017

Yttrandefrihet

Anser att vi har blivit begränsade i vår yttrandefrihet på grund av vad rättsväsendet betecknar som "hets mot folkgrupp". Allt negativt  om araberna även om det är sant får inte påtalas eller skrivas.
Under naziepoken kände folket samma oro inför vad som fick säjas och inte säjas, denna oro har nu fått folk att tänka till innan man uttrycker sig.
Ordet "arabjävel" översatt från Engelskans "fucking arab" är ett ord som vi infödda inte får använda.
Däremot är det ingen påföljd när en arab för att kalla oss "svennejävlar".
Chockladbollarna som vi tidigare kallade "negerbollar" fick de inte heta längre.
Ordet neger förekommer i svenskan sedan 1680 och det kommer från spanskans "Negro" som betyder svart och som i sin tur kan härledas till det latinska ordet för svart.
Snart får vi väl inte säja svart heller.
Allt var mycket lättare förr.

Saturday, March 19, 2016

Med tanke på de skilda åsikter i flyktingproblemet kanske Europa kommer att se ut så här om några år. Det kanske skulle gynna  de nordiska länderna .Wednesday, January 20, 2016


Jämställdhet mellan könen.

 

Jag har svårt att förstå hur våra beslutsfattare tänker. Svenskarna har i decennier kämpat för jämlikhet mellan man och kvinna, en process som långsamt börjat ge resultat.

Läser nu i tidningar och ser på TV att det nu jobbas med att skapa segregering mellan könen  genom att dela upp badhusen i manliga och kvinnliga avdelningar på grund av att  asylsökande araber och andra inte delar vår kvinnosyn. Skall dessa ”nysvenskar” vända upp och ned på allt vi byggt upp? Måste vi verkligen anpassa oss till dem, vore det inte mer naturligt de anpassade sig till vår kultur?

Polisen ”mörkar” brott som begåtts av och anmälningar läggs ner när det gäller ”nysvenskar”.

Problemen i mellanöstern har alltid funnits och kommer med all sannolikhet alltid att finnas.

De människor som kommer hit har naturligtvis levt med dessa problem och kommer att fortsätta med att förneka alla religioner som inte överensstämmer med deras egen. De finns flera fall där de redan har praktiserat detta på de asylboenden där det mixas Kristna med  Muslimer. Vänta bara tills de blir varma i kläderna då kommer det att bli riktigt otryggt i landet. En synnerligen tråkig utveckling som hade kunnat undvikas om invandringen skötts på ett mera kontrollerat sätt. De vuxna araberna och andra som kommit hit kan det bli svårt att ”omvända” till vårt system men de så kallade ensamkommande ”barnen” måste så snabbt som möjligt utbildas och informeras, inte daltas med om vi ska få ordning på det här.

 

Friday, October 16, 2015

Nyval ska vända trenden !

Röstade på högerpartiet från 1968 (de bytte namn till Moderata samlingspartiet 1969) tills det att Reinfeldt började dra till vänster. Nuvarande ledare (hon som tycker "lantisar" är korkade) AKB, ger inte något förtroende alls, verkar som om hon går i Löfvren's ledband. Då är det mera stake i Ebba Bush Thor som nu börjar inse att en del av det SD har propagerat för är riktigt. Ett nyval nu kanske kan få Sverige på rätt kurs igen.