Thursday, September 20, 2012

Vi på Västerängsvägen är utomordentligt trötta på att ha hästskit på gatan och på4h gårdens ledning som inte kan tygla sina ryttare/innor.
I detta fallet har hästen uppenbarligen  stannat för att göra sina behov, så ryttaren/innan har varit väl medveten om detta.
Vi vill ha hästförbud på Västerängsvägen, det är på tiden att kommunen tar sitt ansvar och verkställer detta, vi har påpekat detta tidigare. Vem ska ta upp skiten? Ska kommunens sopbil behöva komma hit som vid tidigare tillfällen och belasta skattemedel.
Hästskit är en sanitär olägenhet och passar inte in i ett bostadsområde.
Common-sense
 
Bilden är tagen klockan 1800 den 20/9 2012
Publiserad i tidningen barometern den 24 Sept 2012