Sunday, May 14, 2017

Yttrandefrihet

Anser att vi har blivit begränsade i vår yttrandefrihet på grund av vad rättsväsendet betecknar som "hets mot folkgrupp". Allt negativt  om araberna även om det är sant får inte påtalas eller skrivas.
Under naziepoken kände folket samma oro inför vad som fick säjas och inte säjas, denna oro har nu fått folk att tänka till innan man uttrycker sig.
Ordet "arabjävel" översatt från Engelskans "fucking arab" är ett ord som vi infödda inte får använda.
Däremot är det ingen påföljd när en arab för att kalla oss "svennejävlar".
Chockladbollarna som vi tidigare kallade "negerbollar" fick de inte heta längre.
Ordet neger förekommer i svenskan sedan 1680 och det kommer från spanskans "Negro" som betyder svart och som i sin tur kan härledas till det latinska ordet för svart.
Snart får vi väl inte säja svart heller.
Allt var mycket lättare förr.

No comments: