Wednesday, January 20, 2016


Jämställdhet mellan könen.

 

Jag har svårt att förstå hur våra beslutsfattare tänker. Svenskarna har i decennier kämpat för jämlikhet mellan man och kvinna, en process som långsamt börjat ge resultat.

Läser nu i tidningar och ser på TV att det nu jobbas med att skapa segregering mellan könen  genom att dela upp badhusen i manliga och kvinnliga avdelningar på grund av att  asylsökande araber och andra inte delar vår kvinnosyn. Skall dessa ”nysvenskar” vända upp och ned på allt vi byggt upp? Måste vi verkligen anpassa oss till dem, vore det inte mer naturligt de anpassade sig till vår kultur?

Polisen ”mörkar” brott som begåtts av och anmälningar läggs ner när det gäller ”nysvenskar”.

Problemen i mellanöstern har alltid funnits och kommer med all sannolikhet alltid att finnas.

De människor som kommer hit har naturligtvis levt med dessa problem och kommer att fortsätta med att förneka alla religioner som inte överensstämmer med deras egen. De finns flera fall där de redan har praktiserat detta på de asylboenden där det mixas Kristna med  Muslimer. Vänta bara tills de blir varma i kläderna då kommer det att bli riktigt otryggt i landet. En synnerligen tråkig utveckling som hade kunnat undvikas om invandringen skötts på ett mera kontrollerat sätt. De vuxna araberna och andra som kommit hit kan det bli svårt att ”omvända” till vårt system men de så kallade ensamkommande ”barnen” måste så snabbt som möjligt utbildas och informeras, inte daltas med om vi ska få ordning på det här.

 

No comments: